Browsing: Softwares & Apps

Annual Attendance Rate मोजणे हे शाळा सिध्दी माहिती भरण्यासाठी तसेच कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेसाठी उपस्थितीचा मागोवा घेणे ही एक आवश्यक बाब…

परिचय : आजच्या डिजिटल युगात तंत्रज्ञानाने शैक्षणिक क्षेत्रात अनेक प्रगती घडवून आणली आहे. असाच एक नावीन्य म्हणजे ऑनलाइन प्रवेश अर्ज…